Opel Handycars

Opel Handycars

SLOBODNÝ POHYB BEZ BARIÉR S OPEL

Od malých až po úžitkové. Nemusíte hľadať kompromis.

Zobraziť prehľad modelov Opel

Všetky modely môžete mať s automatickou prevodovkou.

Zobraziť prehľad modelov Opel

Osoby so zdravotným postihnutím, organizácie pre zdravotne postihnutých, neziskové organizácie…

Kontakt

Nízka úroková sadzba, dĺžka úveru 5 rokov. Navyše CCS v hodnote 200 EUR.

Viac na www.opel-handycars.sk

Znížená cena poistenia a mnoho ďalších výhod.

Viac na www.opel-handycars.sk

Platí pre vozidlá bez vykonaných úprav, ktoré vám môže odstrániť Váš úpravca.

Cestná asistenčná služba na 6 rokov zdarma pre celú Európu!

Maximálne služby, zľava za materiál.

Viac na www.opel-handycars.sk

Všetky pre vás potrebné úpravy vám zabezpečíme v spolupráci s odbornou firmou.

Viac na www.opel-handycars.sk

Poradíme vám nielen s výberom vhodného vozidla, ale aj so štátnymi príspevkami na zakúpenie, mobilitu a úpravy vozidla.

Komu je určený program OPEL Handycars?

  • Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP/S
  • Občanom s mierou postihnutia od 20 % do 50 % – program sa pripravuje
  • Opatrovníkom osôb so zdravotným postihnutím
  • Poberateľom starobného dôchodku vo veku nad 62 rokov, ktorý bol pred priznaním starobného dôchodku poberateľom invalidného dôchodku
  • Organizáciám poskytujúcim zdravotné a sociálne služby
  • Charite
Viac na www.opel-handycars.sk

PDF

OPEL HANDYCARS

Informačný leták, PDF, 7,0 MB

Opel Handycars